Kościół św. Mikołaja w Niedźwiedzicy

Kościół św. Mikołaja w Niedźwiedzicy, skromny, wiejski kościółek w niewielkiej miejscowości położonej pośród Gór Wałbrzyskich. W 2014 roku, w czasie badań stratygraficznych natrafiono na znajdujące się pod powłoką farby warstwy malarskie. Odkrycie okazało się prawdziwa sensacją historyczną. Polichromie, na których przedstawione zostały sceny z życia Matki Bożej, świętych oraz Sądu Ostatecznego pochodzą z końca XV lub początku XVI wieku, i przez ponad pięćset lat przechowały się pod warstwą tynku. Ich wiek był dla wszystkich niespodzianką, gdyż okazały się o stulecie starsze, niż datowane do tej pory powstanie kościoła. Dotychczasowe badania wskazują na to, że malowidła te zostały dość szybko zamalowane, przez co informacje o nich nie zachowały się w kościelnych kronikach.

Znajdujące się za ołtarzem na wschodniej oraz na północnej ścianie świątyni polichromie wykonane zostały technice fresku, to znaczy nakładaniu odpornych na działanie wapna farb na mokrej jeszcze powłoce tynkowej. Zarówno technika wykonania, jak i sposób przedstawienia postaci, konturową czarna linią wypełnioną kolorowymi płaszczyznami wskazuje na gotyckie pochodzenie polichromii.

Wnętrze kościoła św. Mikołaja w Niedźwiedzicy

W miarę odsłaniana coraz głębszych warstw okazało się, że pod nimi znajdują się kompozycje malarskie przedstawiające postacie kobiet i mężczyzn. Po całkowitym odsłonięciu, malowidła okazały się zapisana w obrazie historią opisująca życie świętych kościoła.

Cnota i grzech, podobnie jak walka dobra ze złem jest częstym motywem w sztuce sakralnej.

Widok ogólny polichromii

Galeria zdjęć