Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli

Kościółek na uboczu

Gotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1273 roku. W I połowie XIV w. kościół został przebudowany. Świątynia otoczona jest XV wiecznym, gotyckim kamiennym murem. W roku 1830 dobudowano kruchtę kościelną. We wnętrzu znajduje się gotycka granitowa chrzcielnica, ambona z 1681 roku oraz osiemnastowieczny ołtarz.

Mistrz Brzeskich Pokłonów Trzech Króli

Dla nas najważniejsze są jednak polichromie, które powstały prawdopodobnie pomiędzy I połową XIV wieku i na początku XVI wieku. Odkryto je w 1964 roku. Malowidła na ścianach prezbiterium łączone były z Mistrzem Brzeskich Pokłonów Trzech Króli, burgundzkim artystą który działał na terenie Śląska Opolskiego w latach 1418-1428.

Późniejsze badania wykazały, że polichromie znajdujące się w prezbiterium i kruchcie powstały po 1450 roku, a ich twórcą był Gregorros Alrat z Opola . Ich autora określa się jako Naśladowcę Mistrza z Brzegu, zaś badacze dzielą powstanie tutejszych malowideł na cztery etapy. Te najwcześniejsze przedstawiają Chrystusa Sędziego, Koronację Najświętszej Marii Panny oraz symbole ewangelistów.

Druga faza polichromii pochodzi z I połowy XV wieku. Zobaczyć można tutaj sceny z życia Najświętszej Marii Panny, Boże Narodzenie, tzw. Drzewo Życia, wizerunek Boga Ojca i krąg ziemi oraz rozmowę ze świętymi. Na ścianie zachodniej w kruchcie znajduje się fragment sceny z II połowy XV wieku, zaś malowidła ostatniej pochodzą z początku XVI wieku i przedstawiają św. Jerzego, proroków, św. Grzegorza oraz fundatora z herbem.