Wieża Książęca w Siedlęcinie

Tajemnicze miejsce

Wieża książęca w Siedlęcinie to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku, piękne chociaż w pewien sposób ponure. Górująca nad wsią rycerska wieża z XIV wieku, która, w prawie niezmienionej formie, trzyma się do dziś. Prawdopodobnie wzniósł ją książę jaworski Henryk I, ale badacze ciągle na ten temat toczą dyskusje.

Wieża rycerska w Siedlęcinie

Kolorowe freski

Na drugiej kondygnacji surowej budowli każdego gościa czeka zaskoczenie. W pustej sali nagle pojawiają się kolorowe freski. Przedstawiają sceny ze słynnej historii o królu Arturze, jego żonie – lady Ginewrze i Rycerzach Okrągłego Stołu. Uważne oko dostrzeże królową, która wraz z innymi damami opuszcza zamek Camelot i udaje się na majówkę. Nieoczekiwanie pojawia się zakochany rycerz Meleagant i porywa Ginewrę. Uratuje ją dopiero złotowłosy Lancelot, rycerz Okrągłego Stołu i ukochany królowej. Ostatnia scena opowieści przedstawia kochanków trzymających się ze lewe ręce. Ten gest symbolizuje nieprawy związek. Oddając serce innemu, Ginewra zawiodła zaufanie króla Artura, Lancelot bowiem zdradził swojego suwerena.

W górze malowidła przedstawiono zamek Camelot, królową Ginewrę wraz z dworem oraz scenę uprowadzenia Ginewry przez Meleaganta. Poniżej Lancelot i Lionel, postać Lancelota śpiącego pod jabłonią, Lionela śpiącego na warcie oraz pojedynek Lancelota z Tarquynem.

Fragment fresku przedstawiający Lionela śpiącego pod jabłonią.

Fragment fresku przedstawiający scenę pojedynkiu Lancelota z Tarquynem

Na tym fragmencie fresku królowa Ginewra opuszcza Camelot w towarzystwie swoich dwórek

Na tym fragmencie malowidła przedstawiony został Lancelot i sir Kay

Wieża rycerska w Siedlęcinie – fresk w całej okazałości

Unikat w skali światowej

Freski w Siedlęcinie to jedyne na świecie, zachowane in situ, przedstawienia słynnej historii Lancelota. Łaciński zwrot „in situ” oznacza w tym wypadku, że malowidła nadal znajdują się w miejscu, w którym powstały. Ich twórcami byli artyści ze szwajcarsko – niemieckiego pogranicza, powstały zaś w latach 1345-1346, co czyni je najstarszymi, nie sakralnymi malowidłami w Polsce. Dotarli do nich w 2007 roku w naukowcy z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wieża rycerska w Siedlęcinie – widok ściany frontowej