Kościół św. Antoniego w Strzelnikach

Kościół filialny po wezwaniem św. Antoniego w Strzelnikach wybudowany został około 1300 roku w stylu wczesnogotyckim. Jego wnętrze zdobią malowidła, z których te datowane na XV wiek wyszły spod ręki Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli. Najstarsze malowidła, z XIV wieku znajdują się na części wschodniej ściany prezbiterium i przedstawiają sceny z życia Chrystusa oraz Narzędzia Męki. Późniejsze polichromie zostały wykonane już przez lokalnych artystów.

Północna ściana nawy zawiera kompozycję złożoną z pięciu scen z Księgi Genesis: Stworzenie Świata, Stworzenie człowieka, Bóg, Adam i Ewa w Raju, Grzech pierworodny i Wygnanie z Raju, dwóch scen z Nowego Testamentu: wjazdu do Jerozolimy i Ostatniej Wieczerzy, a także trzech scen: Niesienia Krzyża, Ukrzyżowana i św. Krzysztofa niosącego Jezusa przez rzekę. W wodzie widać ryby i dwuogoniastą syrenę. Południowa ściana nawy to od góry: Św. Paweł, Ecce Homo, Św. Jerzy walczący ze smokiem i na dole: Chrystus u Kajfasza, powalenie oprawców i Zmartwychwstanie. Na łuku tęczowym łączącym nawę główną z prezbiterium została namalowana Mater Misericordiae, Zwiastowanie oraz św. Wawrzyniec, patron ubogich.

Na zachodniej ścianie nawy znalazły się : Chrystusa jako sędziego, Oblicze Chrystusa w Rajskim Ogrodzie, Najświętszą Pannę Marię (ta scena jest tylko częściowo zachowana), Św. Jana, oraz scenę wprowadzenia przez św. Piotra zbawionych do nieba. Niezwykle bogate malowidła pokrywają każdą wewnętrzną ścianę kościoła i po Małujowicach jest to jeden z najpiękniejszych kościółków na szlaku polichromii.