O Projekcie

„Wirtualny przewodnik szlakiem dolnośląskich polichromii” pokazać ma najcenniejsze średniowieczne polichromie w obiektach świeckich i sakralnych na terenie Dolnego Śląska. Ten rejon Polski jest szczególnie bogaty w średniowieczne ozdoby malarskie, wiele z nich zostało odkrytych dopiero w ostatnich latach, zaskakując historyków sztuki swoim wysokim poziomem artystycznym.

Barwne polichromie były niezwykle popularne w całej Polsce od średniowiecza, ale na Dolnym Śląsku zachowało się ich najwięcej. Często są wybitnym przykładem średniowiecznego Malarstwa Śląskiego, które kształtowało się na limesie wpływów polskich, czeskich i niemieckich. Wiele ze zdobień tworzyli mistrzowie dekorujący kościoły i katedry w Czechach i Cesarstwie Rzymsko-Niemieckim. Prawdopodobnie dziełem takich wędrujących artystów jest Legenda o Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu w Wieży Książęcej w Siedlęcinie, jedyne na świecie malowidło o tej tematyce „in situ”. Z czasem, gdy Śląsk stał się już jednym ze znaczących rejonów Europy, pojawili się również lokalni artyści, którzy wedle średniowiecznych wzorców, tworzyli oryginalną sztukę śląską.

„Wirtualny przewodnik” w przystępny sposób zaprasza do odwiedzenia kościołów i zamków, w których znajdują się romańskie i, znacznie częściej, gotyckie polichromie. Do tej pory nie powstał przewodnik, który w kompleksowy i przejrzysty sposób pokazywałby możliwości zwiedzania dolnośląskich zabytków z polichromiami. Poszczególne prezentacje składają się ze zdjęć obiektu, zdjęć, filmu lub animacji, przedstawiającego fresk i zdjęć detali z opisami. Przewodnik ma charakter popularyzatorski i zachęcający do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pogłębiania wiedzy o historii Dolnego Śląska, oraz o tematyce przedstawionej na freskach. Oprócz opisów i kontekstu historycznego przedstawione są także związane z malowidłami legendy i opowieści.

Przewodnik ma zachęcić do samodzielnego odkrywania elementów polichromii, porównywania ich klasy bądź przedstawienia poszczególnych postaci. Św. Krzysztof, czy św. Jerzy, występują w kilku miejscach na Śląsku, można je więc, ze sobą zestawiać i porównywać, a nawet doszukiwać się, czy nie wyszły spod ręki tego samego człowieka. Na stronie nie zabraknie też ciekawostek pokazujących podejście do sztuki w różnych wiekach: Lady Ginewra i rycerz Lancelot z siedlęcińskiej wieży zostali przemalowani w XIX wieku.

Przewodnik poprowadzi przez najbardziej znane miejsca, jak Szlak Polichromii Brzeskich ze słynną Biblią Pauperum w Małujowicach oraz do zabytków rzadkiej odwiedzanych, a jednak ze względu na swoją klasę unikatowych, jak romańskie kościoły w Świerzawie czy Lubiechowej. Odbiorca przewodnika ma odbyć wirtualną podróż do świata dawnych mistrzów i ich wyobrażeń, która pozwoli mu na dojrzałe i krytyczne spojrzenie na zabytki dawnego malarstwa. Ma być jednocześnie zachętą do samodzielnego poznawania fascynującego świata zabytków sztuki sakralnej w Polsce.